Kusal Mendis
One-Day International Cumulative Analysis

        BATTING BOWLING
# Date Opp. Inn Runs Avg 50/100 HS Balls Wkt Avg S/R 4wi BBi
1 16.06.2016 Ire
1
51
51.00
1/0
51
 
 
 
 
 
 
2 18.06.2016 Ire
2
59
29.50
 
 
 
 
 
 
 
 
3 21.06.2016 Eng
3
76
25.33
 
 
 
 
 
 
 
 
4 24.06.2016 Eng
4
76
19.00
 
 
 
 
 
 
 
 
5 26.06.2016 Eng
5
129
25.80
2/0
53
 
 
 
 
 
 
6 29.06.2016 Eng
6
206
34.33
3/0
77
 
 
 
 
 
 
7 2.07.2016 Eng
7
228
32.57
 
 
12
0
-
-
 
 
8 21.08.2016 Aus
8
295
36.87
4/0
 
 
 
 
 
 
 
9 24.08.2016 Aus
9
364
40.44
5/0
 
 
 
 
 
 
 
10 28.08.2016 Aus
10
368
36.80
 
 
 
 
 
 
 
 
11 31.08.2016 Aus
11
369
33.54
 
 
 
 
 
 
 
 
12 4.09.2016 Aus
12
402
33.50
 
 
 
 
 
 
 
 
13 14.11.2016 Zim
13
414
34.50
 
 
 
 
 
 
 
 
14 16.11.2016 WI
14
418
32.15
 
 
 
 
 
 
 
 
15 21.11.2016 Zim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 23.11.2016 WI
15
512
36.57
6/0
94
 
 
 
 
 
 
17 27.11.2016 Zim
16
569
37.93
7/0
 
 
 
 
 
 
 
18 28.01.2017 SAf
17
631
39.43
8/0
 
20
0
-
-
 
 
19 1.02.2017 SAf
18
651
38.29
 
 
 
 
 
 
 
 
20 4.02.2017 SAf
19
655
36.38
 
 
 
 
 
 
 
 
21 7.02.2017 SAf
20
684
36.00
 
 
 
 
 
 
 
 
22 10.02.2017 SAf
21
685
34.25
 
 
 
 
 
 
 
 
23 25.03.2017 Ban
22
689
32.80
 
 
 
 
 
 
 
 
24 28.03.2017 Ban
23
791
35.95
8/1
102
 
 
 
 
 
 
25 1.04.2017 Ban
24
845
36.73
9/1
 
 
 
 
 
 
 
26 3.06.2017 SAf
25
856
35.66
 
 
 
 
 
 
 
 
27 8.06.2017 Ind
26
945
37.80
10/1
 
 
 
 
 
 
 
28 12.06.2017 Pak
27
972
37.38
 
 
 
 
 
 
 
 
29 30.06.2017 Zim
28
1058
39.18
11/1
 
 
 
 
 
 
 
30 2.07.2017 Zim
29
1058
37.78
 
 
 
 
 
 
 
 
31 6.07.2017 Zim
30
1086
38.78
 
 
 
 
 
 
 
 
32 8.07.2017 Zim
31
1086
37.44
 
 
 
 
 
 
 
 
33 10.07.2017 Zim
32
1087
36.23
 
 
 
 
 
 
 
 
34 20.08.2017 Ind
33
1123
36.22
 
 
 
 
 
 
 
 
35 24.08.2017 Ind
34
1142
35.68
 
 
 
 
 
 
 
 
36 27.08.2017 Ind
35
1143
34.63
 
 
 
 
 
 
 
 
37 31.08.2017 Ind
36
1144
33.64
 
 
 
 
 
 
 
 
38 13.10.2017 Pak
37
1146
32.74
 
 
 
 
 
 
 
 
39 16.10.2017 Pak
38
1156
32.11
 
 
 
 
 
 
 
 
40 17.01.2018 Zim
39
1156
31.24
 
 
 
 
 
 
 
 
41 19.01.2018 Ban
40
1175
30.92
 
 
 
 
 
 
 
 
42 21.01.2018 Zim
41
1211
31.05
 
 
 
 
 
 
 
 
43 25.01.2018 Ban
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 27.01.2018 Ban
42
1239
30.97
 
 
 
 
 
 
 
 
45 29.07.2018 SAf
43
1242
30.29
 
 
 
 
 
 
 
 
46 1.08.2018 SAf
44
1242
29.57
 
 
 
 
 
 
 
 
47 5.08.2018 SAf
45
1273
29.60
 
 
 
 
 
 
 
 
48 8.08.2018 SAf
46
1287
29.25
 
 
 
 
 
 
 
 
49 12.08.2018 SAf
47
1325
29.44
 
 
 
 
 
 
 
 
50 15.09.2018 Ban
48
1325
28.80
 
 
 
 
 
 
 
 
51 17.09.2018 Afg
49
1325
28.19
 
 
 
 
 
 
 
 
52 17.10.2018 Eng
50
1325
27.60
 
 
 
 
 
 
 
 
53 20.10.2018 Eng
51
1330
27.14
 
 
 
 
 
 
 
 
54 23.10.2018 Eng
52
1386
27.72
12/1
 
 
 
 
 
 
 
55 3.01.2019 NZ
53
1404
27.52
 
 
 
 
 
 
 
 
56 5.01.2019 NZ
54
1424
27.38
 
 
 
 
 
 
 
 
57 8.01.2019 NZ
55
1424
26.86
 
 
 
 
 
 
 
 
58 3.03.2019 SAf
56
1484
27.48
13/1
 
 
 
 
 
 
 
59 6.03.2019 SAf
57
1508
27.41
 
 
 
 
 
 
 
 
60 10.03.2019 SAf
58
1549
27.66
 
 
 
 
 
 
 
 
61 13.03.2019 SAf
59
1570
27.54
 
 
 
 
 
 
 
 
62 16.03.2019 SAf
60
1626
28.03
14/1
 
 
 
 
 
 
 
63 21.05.2019 Scot
61
1692
28.67
15/1
 
 
 
 
 
 
 
64 1.06.2019 NZ
62
1692
28.20
 
 
 
 
 
 
 
 
65 4.06.2019 Afg
63
1694
27.77
 
 
 
 
 
 
 
 
66 15.06.2019 Aus
64
1724
27.80
 
 
 
 
 
 
 
 
67 21.06.2019 Eng
65
1770
28.09
 
 
 
 
 
 
 
 
68 28.06.2019 SAf
66
1793
28.01
 
 
 
 
 
 
 
 
69 1.07.2019 WI
67
1832
28.18
 
 
 
 
 
 
 
 
70 6.07.2019 Ind
68
1835
27.80
 
 
 
 
 
 
 
 
71 26.07.2019 Ban
69
1878
28.02
 
 
 
 
 
 
 
 
72 28.07.2019 Ban
70
1919
28.64
 
 
 
 
 
 
 
 
73 31.07.2019 Ban
71
1973
29.01
16/1
 
 
 
 
 
 
 
74 22.02.2020 WI
72
1993
28.88
 
 
 
 
 
 
 
 
75 26.02.2020 WI
73
2112
30.17
16/2
119
 
 
 
 
 
 
76 1.03.2020 WI
74
2167
30.52
17/2
 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2020 HowzStat Cricket Database.